Copyright 2020 - Custom text here

Stanovení pracovního bodu čerpadla či čerpací stanice je nezbytné pro správnou funkci čerpacího systému, jak po stránce provozní, tak i po stránce ekonomické. Pouze optimálně navržená čerpací soustava může zajistit přepravu vody za přijatelných provozních nákladů.

Portfolio našich služeb zahrnuje jak prosté stanovení pracovního vodu čerpadla, tak i návrhy složitějších čerpacích systémů obsahujících několik čerpadel a i výtlačných řadů v různých kombinacích. Samozřejmostí je posouzení provozních stavů na souběh čerpadel, regulace čerpadel různými způsoby i optimalizace provozních nákladů na čerpání.

Dodáváme výpočty, návrhy a posouzení:

  • čerpadel pro domácnosti,
  • vodárenských čerpadel,
  • automatických tlakových stanic,
  • tlakových trubních systémů, např. tlakové stokové sítě,
  • přečerpávání odpadních vod,
  • a dalších.

Stanovení pracovního bodu čerpadla či čerpací stanice je nezbytné pro správnou funkci čerpacího systému, jak po stránce provozní, tak i po stránce ekonomické. Pouze optimálně navržená čerpací soustava může zajistit přepravu vody za přijatelných provozních nákladů.

Provádíme výpočty, návrhy i posouzení týkající se čerpaní pitné i odpadní vody.

Kontaktujte nás

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu