Copyright 2020 - Custom text here

Úprava vody znamená celou řadu technologických procesů pro úpravu fyzikálních, chemických, biologických a mikrobiologických vlastností vody za různým účelem. Nejčastěji jde o výrobu vody pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, dále pak pro potřeby průmyslu, zemědělství atd.

Poskytujeme služby v oblasti návrhu technologie úpravy vody, počínaje počátečním poradenstvím ohledně výběru technologie, možností odstranění nežádoucího znečištění z vody až po komplexní návrhy.

Naše návrhy jsme schopni podložit provedením laboratorních a případně i poloprovozních zkoušek. Disponujeme vhodným technickým vybavením k prokázání účinnosti koagulace, oxidačních a sorpčních procesů i filtrace.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu