Copyright 2020 - Custom text here

Vodárenství, totiž úprava a doprava vody, je náš hlavní obor činnosti. Zabýváme se navrhováním a posuzováním vodovodů jako celků i jednotlivých jejich součástí, jako jsou vodovodní řady, vodojemy, čerpací stanice, úpravny vody nebo i vodovodní přípojky.

Úprava vody znamená celou řadu technologických procesů pro úpravu fyzikálních, chemických, biologických a mikrobiologických vlastností vody za různým účelem. Nejčastěji jde o výrobu vody pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, dále pak pro potřeby průmyslu, zemědělství atd.

Stanovení pracovního bodu čerpadla či čerpací stanice je nezbytné pro správnou funkci čerpacího systému, jak po stránce provozní, tak i po stránce ekonomické. Pouze optimálně navržená čerpací soustava může zajistit přepravu vody za přijatelných provozních nákladů.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu