Copyright 2020 - Custom text here

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace vodovodů a vodárenských objektů. Zaměřujeme se na výhradně zpracování "vodařské“ části projektů nebo jejich částí.

Zhotovujeme jak textové, výpočtové i výkresové přílohy:

  • Technické zprávy
  • Hydrotechnické a technologické výpočty
  • Situace a podélné profily
  • Schémata a další výkresy 

Výkresovou dokumentaci zpracováváme v souladu s ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu.

 

Kontaktujte nás

 

 

 

 

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu