Copyright 2017 - Custom text here

Zajišťujeme zpracování znaleckých posudků a odborných vyjádření primárně v těchto oborech:

  • stavitelství - stavby vodní - vodovody,
  • vodní hospodářství - čistota vod - úprava vody.

V rámci spolupráce s dalšími znalci můžeme zajistit zpracování posudků i v oboru odkanalizování a čištění odpadních vod.

Kontaktujte nás

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich