Copyright 2020 - Custom text here

Ačkoliv vodovodní přípojka není sama o sobě složité dílo, realizace vodovodní přípojky je činnost poměrně administrativně náročná a zahrnuje celou řadu úkonů. Rovněž je nutné splnit řadu technických požadavků.

Zajišťujeme činnosti spojené s vyřízením žádosti o zřízení vodovodní přípojky. Nabízíme komplexní službu zahrnující vypracování projektové dokumentace, projednání s vodárenskou společností, stavebním úřadem i realizační firmou.

Službu poskytujeme pouze pro oblast Brno a nejbližší obce, tzn. v působnosti společností Brněnské vodárny a kanalizace a Vodárenská akciová společnost (divize Brno-venkov).

Zajišťujeme komplexní službu týkající se vodovodních přípojek jak pro občany, tak i pro organizace.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu