Copyright 2020 - Custom text here

Pasport poskytuje přehled o vlastněném či provozovaném hmotném a/nebo nehmotném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci majetku.

Zpracování pasportu stokové sítě zahrnuje následující úkony:

 1. geodetické zaměření bodových prvků stokové sítě
 2. vizuální revize šachet - pořízení revizních listů s fotodokumentací
 3. průzkum úseků stokové sítě náhledem šachtovou kamerou se záznamem
 4. zavedení evidence bodových a liniových prvků kanalizace:
  • typ prvku, profil, délka, materiál, pokud je známo pak rok pořízení, vlastník a další dle individuálních požadavků,
  • kompletní evidence třetího rozměru (hloubka šachet, hloubka začátku a konce každého úseku vedení),
  • zjištění výustí do recipientu,
 5. výpis statistických údajů - celková délka vedení, délky podle trubních materiálů, profilů, počty poruch, apod.,
 6. popis a vyhodnocení technického stavu stokové sítě (slovně, tabelárně a výkresem).

 

Provádíme zpracování pasportů vodovodních i kanalizačních sítí.

Kontaktujte nás

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu