Copyright 2020 - Custom text here

Základním podkladem pro správné provozování vodovodního systému jsou znalosti o tlakových a průtokových poměrech na provozované vodovodní síti.

Pouze provozovatel, který zná poměry na vodovodní síti, může provádět správná rozhodnutí týkající se provozu vodovodní sítě, a to nejen za normálních okolností, ale zejména při nestandardních situacích – ať jsou plánované či neplánované (např. při haváriích, opravách, rozsáhlých rekonstrukcích apod.)

Spolehlivý model vodovodní sítě může sloužit jako nástroj poskytující relevantní informace k provozování vodovodní sítě, podklad při projektování, tvorbě generelů a analýz různého významu.

Nabízíme a provádíme hydraulickou analýzu vodovodních sítí jako jednorázový úkon či jako součást komplexní služby:

  • Pasport vodovodu
  • Tvorba modelu
  • Analýza spotřeby a stanovení potřeby vody
  • Analýza na různé zatěžovací stavy (staticky i kvazi-dynamicky)
  • Verifikace a kalibrace
  • Interpretace výsledků
  • Zaškolení pro práci s modelem
  • Technickou podporu a případnou aktualizaci modelu

Vodovodní sítě jsou poměrně složité systémy. Dosažení uspokojivé úrovně znalosti o tlacích a průtocích nelze obvykle zajistit měřením. Daleko výhodnější je opatřit si tato data s využitím matematických modelů vodovodních sítí, prostřednictvím kterých je možné simulovat řadu provozních stavů. Je prokázáno, že investice matematických modelů je jednoznačně výhodnější oproti rozsáhlým měřením, co se týká zjištěných dat.

Zajišťujeme tvorbu modelů vodovodních sítí a následnou analýzu tlakových a průtokových poměrů.

Kontaktujte nás

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu