Copyright 2020 - Custom text here

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace vodovodů a vodárenských objektů. Zaměřujeme se na výhradně zpracování "vodařské“ části projektů nebo jejich částí.

Ačkoliv vodovodní přípojka není sama o sobě složité dílo, realizace vodovodní přípojky je činnost poměrně administrativně náročná a zahrnuje celou řadu úkonů. Rovněž je nutné splnit řadu technických požadavků.

Pasport poskytuje přehled o vlastněném či provozovaném hmotném a/nebo nehmotném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci majetku.

Základním podkladem pro správné provozování vodovodního systému jsou znalosti o tlakových a průtokových poměrech na provozované vodovodní síti.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu