Copyright 2020 - Custom text here

Provozní řád vodovodu musí nově obsahovat povinnou kapitolu posuzení rizik.

Posouzení rizik se zpracovává jako dokument, který popisuje průběh rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik. Posouzení rizik se zpracovává pro každou zásobovanou oblast samostatně. Jestliže je zásobovaná oblast součástí skupinového vodovodu, zpracuje se posouzení rizik pro celý skupinový vodovod, pokud má jednoho provozovatele.

Posouzení rizik obsahuje

  • popis systému zásobování vodou
  • popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a
  • stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování.

 

Jsme připraveni pro váš vodovod zpracovat posouzení rizik v souladu s požadavky zákona a vyhlášky.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu