Copyright 2020 - Custom text here

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí osoba provozující vodovod nebo kanalizaci či její odborný zástupce splňovat kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací. Rozsah kvalifikace je dán v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících provozovaný vodovod nebo kanalizaci.

Poskytujeme služby odborného zástupce provozovatele vodovodu jako osoba splňující kvalifikační předpoklady pro vodovody (a kanalizace) s více než 5 000 fyzických osob trvale využívající tyto vodovody nebo kanalizace.

Službu poskytujeme formou dodávky služby na základě smluvního vztahu.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu