Copyright 2020 - Custom text here

Provozovatel vodovodu má za povinnost zpracovat a realizovat monitorovací program, a to jako součást provozního řádu vodovodu.

Provozní řád vodovodu musí nově obsahovat povinnou kapitolu posuzení rizik.

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí osoba provozující vodovod nebo kanalizaci či její odborný zástupce splňovat kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací. Rozsah kvalifikace je dán v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících provozovaný vodovod nebo kanalizaci.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu