Copyright 2020 - Custom text here

Jednou z našich důležitých činností je organizování vzdělávacích aktivit. Již několik let organizujeme kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a státní správu.

Obsahová náplň našich kurzů je zaměřena na tato témata:

·         Úprava vody a doprava vody

·         Základní výpočty v dopravě vody

·         Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

·         Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet

·         Rekonstrukce vodohospodářských sítí

·         Vodovodní přípojky

Uvedená témata jsou nejčastěji vypisovaná, avšak na základě poptávky můžeme zpracovat kurz i na jiná témata z oboru vodárenství.

Kurzy je možné absolvovat jak v centru našeho působení – v Brně, tak je možné v případě zájmu zorganizovat firemní školení v místě vašeho sídla.

Mimo kurzy celoživotního vzdělávání pro vás rádi zorganizujeme seminář či konferenci, přičemž celou akci jsme schopni komplexně zajistit – počínaje přihlašováním účastníků, přípravou konferenčních materiálů i sborníků až po zajištění místa konání.

 

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu