Copyright 2020 - Custom text here

Jako doplněk k naší odborné činnosti provozujeme internetové stránky obsahově zaměřené na problematiku vodárenství.

Vodovod.info

Mezi naše nejdůležitější internetové projekty patří vodárenský informační portál Vodovod.info, který je vydáván pod ISSN 1804-7157 a je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vedený Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Zaměření portálu lze charakterizovat těmito klíčovými slovy: vodárenství - vodovod - pitná voda - úprava vody.

Portál je otevřen k publikaci odborných článků, které procházejí recenzním řízením, ale také slouží jako informační médium a efektní nástroj k firemní propagaci. V současné době je portál mediálním partnerem několika významným odborným konferencím.

Příprava textů

Dále se zabýváme přípravou odborných textů s vodohospodářskou tématikou pro marketingové účely či jako obsah webových stránek (copywriting). Většina textů námi připravených textů je publikována na stránkách VodaPitná.cz.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu