Technická kancelář DriWa se přednostně specializuje na služby v oboru vodárenství. Kromě vodárenství však zajišťujeme i širokou škálu služeb z celého vodohospodářského odvětví. Zajišťujeme služby týkající se zásobování pitnou vodou, úpravy vody, odkanalizování a také jiných vodních děl, a to na různé úrovni – počínaje jednoduchými projekty až po vysoce odborné práce výzkumného charakteru. V rámci našich činností provozujeme i odborné webové portály Vodovod.info a VodaPitná.cz.

Technická kancelář pro vodárenství volně sdružuje odborníky pracující dlouhodobě v oboru vodního hospodářství, především se specializací na vodárenství. Při plnění zakázek úzce spolupracujeme s univerzitními pracovišti, využíváme nejmodernější techniku a poznatky z výzkumu,

Centrem našeho působení je Brno a jižní Morava, avšak naše služby poskytujeme v rámci celé ČR (vybrané činnosti).